บริษัท แมสไดน่า จำกัด

                บริษัท แมสไดน่า  จำกัด มีผลิตภัณฑ์และบริการเกี่ยวกับเครื่องจักรอุตสาหกรรมยา รวมถึงเครื่องกำจัดขยะหรือเครื่องย่อยสลายเศษอาหาร CiviO เป็นเครื่องกำจัดขยะเศษอาหารที่สามารถแปลงขยะเป็นปุ๋ยได้ในเวลา 24 ชั่วโมง เพื่อลดปริมาณขยะและภาวะโลกร้อน นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่นเครื่องผสมผงยา (Dry Mixing), เครื่องทำแกรนูล (Fluid Bed Dryer), เครื่องผสมแบบเปียก (High Shear Mixer), เครื่องตอกเม็ดยา (Tablet Press), เครื่องแพ็คแผงยาในแผงบลิสเตอร์ (Blister Pack), เครื่องบรรจุผงยาในแคปซูล (Capsule Filling), เครื่องบรรจุน้ำมันในแคปซูลแบบแข็ง (Liquid Filling in Hard Capsule), เครื่องบรรจุลงกล่อง (Cartoner), เครื่องชั่งน้ำหนัก (Check Weigher), กล้องตรวจสอบเม็ดและแคปซูลในแผงยา (Camera Inspection), ระบบการตรวจสอบแบบย้อนกลับ (Track and Trace), ระบบการตรวจสอบลายน้ำหมายโรค (Serialization) และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยา ซึ่งบริษัท แมสไดน่า จำกัด ก่อตั้งเพื่อรองรับการเติบโตของตลาดภายในประเทศไทยในด้านอุตสาหกรรมยาและอุตสาหกรรมอื่นๆที่ต้องการระบบอัตโนมัติและเครื่องจักรที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม บริษัทมีเป้าหมายในการสร้างเครื่องจักรและผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับหลักการ Bio-Circular-Green Economy โดยพัฒนาเครื่องจักรเพื่อรองรับการจัดการขยะและใช้วัสดุทางเลือกเพื่อลดการใช้พลาสติกและสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม และมุ่งเน้นความมั่นคงและยั่งยืนในการพัฒนาทั้งทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม

เครื่องกำจัดขยะ CiviO

                     Civio เป็นเครื่องกำจัดขยะที่มีคุณสมบัติที่สำคัญเช่นเครื่องบดสับภายในตัวและสามารถใส่เศษอาหารทุกประเภทได้ ใช้งานและดูแลรักษาง่าย มีจุลินทรีย์ชนิดพิเศษเพื่อย่อยสลายเศษอาหารในเวลา 24 ชั่วโมง โดยมีโครงสร้างที่ทำจากสแตนเลส และมีหน้าจอทัชสกรีนแสดงผลการใช้งาน ซึ่งเครื่องกำจัดขยะ CiviO มุ่งเน้นที่จะช่วย Zero Waste โดยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและก๊าซมีเทน ลดการใช้พลังงาน ลดปริมาณขยะที่ต้องจัดการ และสร้างความสำคัญในการลดขยะในสังคม ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีความยั่งยืน

สายพานลำเลียง

FLEXIBLE CONVEYOR (สายพานลำเลียงแบบเฟล็กซิเบิล) เป็นระบบลำเลียงที่มีความยืดหยุ่นสูง ซึ่งสามารถโค้งงอได้ตามความต้องการ ระบบนี้ใช้สายพานที่สามารถยืดหยุ่นและโค้งงอได้ สายพานทำจากวัสดุเป็นพลาสติกชนิดเซอร์โมพลาสติก (Thermoplastic) ที่มีความทนทานสูงต่อการสึกกร่อน ระบบลำเลียงแบบเฟล็กซิเบิลมักใช้ในการขนย้ายวัตถุหนักหรือของที่มีขนาดใหญ่ โดยสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการโค้งงอได้ตามความต้องการของการใช้งาน มีความสะดวกและหลากหลายในการติดตั้ง และสามารถปรับความยาวของระบบได้ตามพื้นที่ที่ใช้งาน

เครื่องจักรอุตสาหกรรมยา

ทางบริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของเครื่องจักร อุตสาหกรรมยา ของบริษัท ACG ประเทศอินเดีย บริษัท ACG เป็นบริษัทเพียงหนึ่งเดียวในโลกที่สามารถผลิตและจำหน่ายเครื่องจักร ทั้งกระบวนการของอุตสาหกรรมยา ประเภท Solid Dosage