หมดเวลาทิ้งเศษอาหารไปแบบไร้ค่า ..!! ด้วยเครื่องกำจัดขยะเศษอาหาร CiviO เครื่องเดียวตอบโจทย์ทุกปัญหา ลดขยะจากเศษอาหาร เปลี่ยนขยะอินทรีย์เป็นปุ๋ยภายใน 24 ชั่วโมง ลดภาวะโลกร้อน (Climate Change) ด้วย นวัตกรรม Bio Composter
โทร : 0863517534

เกี่ยวกับเรา

บริษัท แมสไดน่า จำกัด ก่อตั้งเมื่อ ปี พศ 2555 เป้าหมายของบริษัทปัจจุบันต้องการตอบสนองการพัฒนาส่งเสริมการใช้เครื่องจักรและผลิตภัณฑ์ที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงการรณรงค์คัดแยกขยะลดภาวะโลกร้อน เพื่อช่วยลดอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกที่เพิ่มขึ้นจากภาวะเรือนกระจก ส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารและการเกษตร สุขภาวะที่ดี (well-being) และการก้าวไปสู่สังคมดิจิทัล เพื่อให้เข้ากันได้กับการขับเคลื่อนบนฐานของโมเดลเศรษฐกิจ BCG

โดยบริษัทเองก็มีความมุ่งมั่นขับเคลื่อนช่วยส่งเสริมนโยบายของประเทศ ควบคู่ไปกับการใช้เทคโนลียี “เปลี่ยนผ่าน’ มุ่งเน้น เจาะไปที่การผลิตเครื่องจักรเพื่อสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะ การใช้พลาสติกและวัสดุทางเลือก ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตาม Bio-Circular-Green  เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจที่ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการพัฒนาเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและการรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน

ผลงานอื่นๆ ของบริษัท

Pharmaceutical Machines / Conveyor System

BCG MODEL

Bio Economy

Circular Economy

Green Economy

Bio Composter Machine

นวัตกรรม เครื่องเปลี่ยนเศษอาหารและขยะอินทรีย์ ให้เป็นปุ๋ยได้ภายใน 24 ชั่วโมง

จุดเด่นของเครื่องจักร มีเครื่องบดสับในตัว In-Built Shredder เครื่องจักรมีขนาดตั้งแต่ 10 kg ไป จนถึง 5,000 kg / Batch ต่อ วัน

เครื่องกำจัดขยะ Food Waste Convertion Machine (Bio Composter) 

ขยะเศษอาหารเป็นขยะที่มีปริมาณมากที่สุดเมื่อเทียบกับขยะชนิดอื่นๆ  อีกทั้งเมื่อนำไปกำจัดด้วยวิธีฝังกลบก็จะสร้างก๊าซมีเทน ที่ซึ่งเป็นหนึ่งในก๊าซตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน การกำจัดขยะเศษอาหารเปลี่ยนให้เป็นปุ๋ยของ CiviO จะช่วยลดปริมาณขยะและก๊าซมีเทน

เครื่องกำจัดขยะเศษอาหารเป็นปุ๋ย Bio Composter เป็นการกำจัดขยะเศษอาหารที่ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการย่อยสลายขยะเศษอาหาร โดยสามารถลดปริมาณขยะเศษอาหารได้ 80-90% ในเวลา 24 ชั่วโมง ผลลัพธ์ที่ได้คือปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง ซึ่งสามารถนำไปใช้เป็น สารบำรุงดิน เร่งใบ เร่งดอกออกผล ในการทำพืชสวนทางการเกษตร หรือใช้บำรุงต้นไม้ ส่งเสริมเศรษฐกิจ แบบหมุนเวียน และลดปริมาณการใช้ ปุ๋ยเคมี ในภาคการเกษตรได้

เครื่องกำจัดขยะ

ทำไมเครื่องกำจัดขยะต้องมีช่องบดสับอาหาร ..!!

หลายคนอาจจะยังไม่รู้ CiviO จะมาบอกถึงประโยชน์ของการมีช่องบดสับที่หลายคนอาจมองข้าม มีช่องเพื่อง่ายต่อการใช้งาน ไม่ต้องหั่นสับเศษอาหาร และไม่ต้องยุ่งยากในการแยกประเภทอีกต่อไป แยกขยะแค่สองประเภท Compost และ Non-Compost เท่านั้น

  • ไม่ต้องเสียแรงงานในการแยกขยะประเภท กระดูก ก้างปลา ก้านผักแข็ง อีกต่อไป
  • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเครื่องจักร ประหยัดพลังงานมากกว่าเครื่องที่ไม่มีช่องบดสับ
  • ไม่มีกลิ่นรบกวนไม่มีแมลงไม่มีเชื้อโรค
  • เพิ่มความปลอดภัยไม่จำเป็นต้องมีเครื่องบดสับแยกต่างหาก

เครื่องกำจัดขยะ CiviO Features (คุณสมบัติ) มีเครื่องบดสับแข็งแรงบดสับเศษอาหารได้ทุกประเภท

  • หน้าจอ Touch Screen ควบคุมแสดงการทำงาน
  • ระบบเซ็นเซอร์วัดความร้อน/ชื้น
  • มีล้อสะดวกต่อการเคลื่อนย้าย
  • มีระบบความร้อนเพื่อควบคุมอุณหภูมิการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์
  • เปลี่ยนเศษอาหารเป็นปุ๋ยภายใน 24 ชั่วโมง

เศษอาหารที่สามารถใส่กับเครื่อง CIVIO ได้

กระบวนการทำงาน Civio

ขยะเศษอาหาร

กำจัดลงในเครื่อง Civio

เปลี่ยนเป็นหัวเชื้อปุ๋ยอินทรีย์

นำไปบำรุงต้นไม้/ผืชผล

Our Activity