Author Archives: admin

เครื่องกำจัดขยะ ของ Civio ทำงานอย่างไร

เครื่องกำจัดขยะ Civio ทำงานเป็นขั้นตอน ดังนี้ 1.นำใส่เศ […]

เครื่องย่อยสลายเศษอาหาร CiviO ทำอะไรได้บ้าง

เครื่อง CiviO เป็นเครื่องย่อยสลายเศษอาหารหรือเครื่องกำจ […]

เศษอาหาร ให้ เครื่องกําจัดขยะ ช่วยได้

เศษอาหาร

เศษอาหาร ที่กินเหลือหรือเศษวัตถุดิบจากการทำอาหารในแต่ละมื้อ มักจะเป็นปัญหากวนใจพ่อบ้านแม่บ้านทั้งหลาย เพราะเมื่อต้องทิ้งลงในถังขยะ

เครื่องกำจัดขยะ เปลี่ยนขยะไร้ค่า ให้มีคุณค่าต่อโลกของเรา

เครื่องกำจัดขยะ

บทบาทของ เครื่องกำจัดขยะ อาจเป็นหนึ่งในตัวการสำคัญ ที่ทำให้ขยะกลับมามีประโยชน์มากขึ้น เพราะโลกของเราในทุกวันนี้

ทำความรู้จัก ZeroWaste แนวคิดขยะเหลือศูนย์ เพื่อโลกสีเขียว

zerowaste แนวคิดสีเขียว ที่จะเข้ามาช่วยเปลี่ยนโลกให้สะอาดขึ้น ด้วยทุกวันนี้ที่โลกเราต้องเจอกับขยะมากมาย เรียกได้ว่าล้นอยู่ทั่วทุกมุมโลก