เครื่อง CiviO เป็นเครื่องย่อยสลายเศษอาหาร

หรือเครื่องกำจัดขยะที่มีความสามารถในการประมวลผลและจัดการกับเศษอาหารอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติและฟังก์ชัน

  1. ย่อยสลายเศษอาหาร: CiviO มีเครื่องบดสับภายในเครื่องที่ช่วยในการย่อยสลายเศษอาหารให้เป็นส่วนที่เล็กลง ซึ่งช่วยลดขนาดและปริมาณของเศษอาหารที่ต้องการจัดการ
  2. จัดการขยะอย่างสะดวก: เครื่อง CiviO ทำให้การจัดการขยะอาหารเป็นเรื่องง่ายและสะดวกมากขึ้น ไม่ต้องเสียเวลาในการแยกเศษอาหารและเปลี่ยนเศษอาหารเป็นปุ๋ย คุณสามารถใส่เศษอาหารอินทรีย์ทุกชนิดลงในเครื่องและปล่อยให้มันทำงานเพื่อย่อยสลาย
  3. ลดก๊าซเรือนกระจก: เครื่อง CiviO มีความสามารถในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการย่อยสลายเศษอาหาร ซึ่งเป็นกระบวนการที่สำคัญในการลดภาวะเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่เกี่ยวข้อง
  4. ควบคุมและจัดเก็บข้อมูล: CiviO มีหน้าจอทัชสกรีนที่แสดงผลการใช้งาน 24 ชั่วโมงของ Dell ซึ่งช่วยในการควบคุมและติดตามข้อมูลการใช้งานของเครื่อง เช่น ปริมาณขยะที่ถูกย่อยสลายและปริมาณคาร์บอนเครดิตที่ลดลง
  5. ความทนทานและคุณภาพสูง: CiviO ออกแบบมาจากสแตนเลส 304 ซึ่งเป็นวัสดุทนทานและเหมาะสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรม โดยมีโครงสร้างทั้งภายในและภายนอกที่ทนทานและมีความทนทานสูง

การใช้งานเครื่องกำจัดเศษอาหาร CiviO

ขั้นตอนการทำงานของเครื่องกำจัดขยะ CiviO

  1. นำใส่เศษอาหารลงในช่องบดสับ
  2. เครื่องกำจัดขยะ Civio จะเริ่มกระบวนการทำงานโดยปรับสวิทซ์เป็นโหมด Automatic และเซ็นเซอร์ภายในควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในห้องย่อยสลายเศษอาหาร
  3. กระบวนการจะสมบูรณ์ภายใน 24 ชั่วโมง และอาจปรับเป็นโหมดประหยัดพลังงาน Power Saving Mode
  4. นำปุ๋ยออกจากเครื่อง CiviO โดยกดที่หน้าจอสัมผัสเพื่อเปิดโหมดนำออก Unloading Mode
  5. เครื่อง CiviO พร้อมสำหรับการใส่เศษอาหารในครั้งถัดไป

เครื่องกำจัดขยะ CiviO

เป็นนวัตกรรมที่มีผลต่อโลกในด้านการลดคาร์บอนเครดิตและคาร์บอนฟุตปริ้นท์ โดยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ ซึ่งเป็นวิธีการที่สำคัญในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ภาวะเรือนกระจกเป็นสาเหตุหลักของการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิความร้อนในโลกและมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมในแนวโน้มของธุรกิจเครื่องจักรประเภท Waste Convertor machine ที่เข้าข่าย BCG Model และ Green Environment แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของความยั่งยืน (Sustainability) ในระดับรัฐบาลและบริษัทเอกชนทั่วโลก เครื่องกำจัดขยะ CiviO ยังใส่ใจถึงการรักษาสภาพแวดล้อมและผลกระทบจากภาวะโลกร้อน โดยเครื่องกำจัดขยะ CiviO เป็นตัวเลือกที่ดีในการลดผลกระทบจากก๊าซเรือนกระจกและเชื่อมโยงกับภาวะโลกร้อนในทางตรงและทางอ้อม การใช้งานเครื่องกำจัดขยะอาจแพร่หลายขึ้นจะทำให้ทุกคนสามารถแยกขยะและนำไปรีไซเคิลอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ข้อดีเครื่องกำจัดขยะ CiviO

ใช้งานง่าย

ลดแมลงก่อกวน

ลดการทิ้งขยะ

ค่าบำรุงรักษาต่ำ

เครื่องใช้ไฟฟ้าน้อย

มีฟังก์ชั่นการทำงานอัตโนมัติ

ลดก๊าซมีเทนที่ทำให้โลกร้อน

ได้ปุ๋ยไว้ใช้งาน

กิจกรรมของเรา

ขอขอบคุณ สส.หมิว และทีมงานก้าวไกล ที่เข้ามาเยี่ยมชมเครื่องกำจัดขยะ Civio นะคะ

ปัญหาขยะล้นเมือง จากขยะอินทรีย์  เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน แต่ปัญหาเหล่านี้เราทุกคนสามารถช่วยกันได้ง่ายๆ โดยการคัดแยกขยะแต่ละประเภท และบริโภคแต่พอดี ไม่เหลือทิ้ง 
 
ซึ่งการกำจัดเศษอาหารด้วยเครื่องกำจัดขยะ Civio นี้เป็นทางเลือกอีกทางในการช่วยลดภาวะโลกร้อน โดยเครื่องCivioจะช่วยย่อยสลายเศษอาหารให้กลายเป็นปุ๋ยภายใน 24 ชั่วโมง ปุ๋ยนี้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกหรือสร้างมูลค่าให้เราได้ด้วยนะคะ

เกร็ดความรู้