ทำความรู้จัก ZeroWaste แนวคิดขยะเหลือศูนย์ เพื่อโลกสีเขียว

zerowaste แนวคิดสีเขียว ที่จะเข้ามาช่วยเปลี่ยนโลกให้สะอาดขึ้น ด้วยทุกวันนี้ที่โลกเราต้องเจอกับขยะมากมาย เรียกได้ว่าล้นอยู่ทั่วทุกมุมโลก ซึ่งขยะต่างๆ ที่ถูกผลิตขึ้นมาใหม่ทุกวัน มีคนใช้ทุกวัน หรือรวมไปถึงของเก่าที่ยังถูกกำจัดไม่หมด จึงกลายเป็นปัญหาใหญ่ของโลกเรา ดังนั้น แนวคิด zerowaste จึงเหมือนเป็นทางออกอีกหนึ่งทางที่ถือว่าน่าสนใจเป็นอย่างมาก เพราะเป็นส่วนช่วยให้โลกของเราน่าอยู่มากขึ้น มาดูกันว่าแนวคิดนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้าง

ป่าเขียว

แนวคิด zerowaste คืออะไร

แนวคิด Zero Waste หรือที่รู้จักอีกอย่างคือ “แนวคิดขยะเหลือศูนย์” ซึ่งต้องบอกว่ามีจุดประสงค์คือ การทำให้ขยะที่มีอยู่ มีปริมาณที่ลดลง โดยเริ่มจากการลดขยะของแต่ละบุคคล จึงเหมือนกับเป็นการลดขยะตั้งแต่ต้นทาง และยังเป็นการนำทรัพยากรหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ โดยให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดนั่นเอง ซึ่งแนวคิดนี้ ก็มีหลักการที่ทุกคนสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ง่ายๆ นั่นคือหลัก 1A3R นั่นก็คือ

  • Avoid : คือการเลี่ยงพฤติกรรมต่าง ๆ ที่จะก่อให้เกิดขยะที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น เลี่ยงการใช้วัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ เท่าที่ทำได้ เช่น การไม่รับถุงพลาสติกเวลาซื้อของ และพกถุงผ้าไปใส่เองนั่นเอง
  • Recycle : เป็นการนำวัสดุต่างๆ ที่เหลือใช้ หรือที่กำลังจะถูกทิ้ง กลับมาใช้ใหม่โดยไม่ทำให้ขยะชิ้นนั้นเสียประโยชน์ไป เช่น การนำขวดพลาสติกเหลือทิ้งกลับมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตสิ่งของอื่นๆ ได้ใหม่ การนำมูลสัตว์มาใช้เป็นปุ๋ยคอก หรือการนำเศษอาหารไปใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ เป็นต้น
  • Reduce : เป็นการใช้วัสดุที่ทำให้การเพิ่มปริมาณขยะน้อยลง เช่น การลดใช้วัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการกระดาษเอกสาร ซึ่งเปลี่ยนง่ายๆ ด้วยการหันมาใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์แทน และลดการสร้างขยะเพิ่มขึ้นในชีวิตประจำวัน โดยหันมาใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก เลือกใช้ที่บรรจุอาหารที่สามารถล้างและใช้ซ้ำได้ ทดแทนกล่องพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้ง เป็นต้น
  • Reuse : เป็นการนำเอาวัสดุนั้น ๆ กลับมาใช้ใหม่ แม้จะเคยใช้ไปแล้วมากกว่า 1 ครั้งก็ยังใช้งานต่อได้ เช่น การนำผ้าเก่าๆที่ไม่ได้ใช้แล้ว มาเปลี่ยนเป็นผ้าเช็ดทำความสะอาด หรือแม้แต่การนำกระดาษที่ใช้แล้ว มาใช้อีกด้านให้เป็นประโยชน์นั่นเอง
    แนวคิด Zero Waste นี้ เชื่อว่าไม่ได้ยากเกินความสามารถของทุกคนแน่นอน เพียงแค่ต้องเริ่มจากตัวเอง คนในครอบครัว องค์กรต่างๆ เมื่อทุกคนช่วยกัน ก็เหมือนเป็นกำลังสำคัญ ที่ช่วยให้โลกเป็นสีเขียว สะอาด และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมอย่างแน่นอน

zerowaste แนวคิดช่วยโลก ที่ทุกคนควรร่วมมือ

ถ้าถามว่าทำไมทุกคนควรหันมาใช้แนวคิด Zero Waste นั้น ก็คิดง่ายๆเลยว่า ตั้งแต่ยุค Covid-19 ได้เกิดขึ้น อัตราการใช้วัสดุสิ้นเปลืองก็มากขึ้นเป็นเท่าตัว ยกตัวอย่างเช่น ในหนึ่งวันตั้งแต่เช้าถึงเย็น เราใช้วัสดุสิ้นเปลืองอะไรไปบ้าง ตั้งแต่ซื้อข้าวตามร้านอาหาร แล้วต้องใส่ภาชนะกล่องพลาสติก กล่องโฟม พ่วงมาด้วยช้อนพลาสติก ไหนจะน้ำดื่มระหว่างวัน ทั้งแก้ว ทั้งขวด ใช้ครั้งเดียวทิ้ง รวมๆแล้วขยะต่อคน 1 วัน ก็ปาเข้าไปเกือบ 10 ชิ้นเห็นจะได้ แล้วถ้ารวมกันทั้งโลก คุณคิดว่าต่อวัน มีวัสดุสิ้นเปลืองเหล่านี้ที่ถูกทิ้งมากแค่ไหน นั่นอาจจะมากจนคุณคิดไม่ถึงเลยก็ว่าได้ แต่การกำจัดทิ้งในแต่ละวัน กลับสวนทางเป็นอย่างมาก จึงเป็นเหตุหลักที่ทำให้ขยะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จนถึงขั้นล้นเลยทีเดียว

นอกเหนือจากวัสดุสิ้นเปลืองเหล่านั้นแล้ว ยังรวมไปถึงอาหารที่เราทานกัน ปริมาณอาหารที่เหลือทิ้งทั้งในครัวเรือน ร้านอาหาร ธุรกิจจำหน่ายอาหาร หรือแม้แต่โรงแรม ต่างต้องมีวัตถุดิบที่เหลือทิ้งในแต่ละวันเป็นปริมาณที่มาก และต้องเน่าเสียไปโดยไม่ถูกใช้ให้เกิดประโยชน์ จึงเกิดเป็นกองขยะก้อนโต ในประเทศไทย ขยะอาหารคิดเป็น 64% ของขยะทั้งหมด ซึ่งขยะส่วนใหญ่ถูกนำมาใช้ประโยชน์ได้น้อย เนื่องจากการแยกขยะที่ไม่ถูกต้อง กลายเป็นมลพิษต่อโลกไปได้ไม่น้อยเลยทีเดียว

เครื่องกำจัดขยะ CiviO

ลดขยะได้ง่ายๆ เริ่มลงมือได้ด้วย เครื่องกำจัดขยะ CiviO

ขยะเศษอาหารเป็นขยะที่มีปริมาณมากที่สุดเมื่อเทียบกับขยะชนิดอื่นๆ ยิ่งนำไปกำจัดด้วยวิธีฝังกลบด้วยแล้ว ก็จะสร้างก๊าซมีเทน ที่ซึ่งเป็นหนึ่งในก๊าซตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนได้ ดังนั้น การกำจัดขยะเศษอาหารด้วยเครื่องกำจัดขยะ จึงเป็นวิธีที่ช่วยลดปัญหาโลกร้อนได้ เพราะขยะที่ถูกกำจัดไปนั้น จะกลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง ซึ่งสามารถนำไปใช้เป็น สารบำรุงดิน เร่งใบ เร่งดอกออกผล ในการทำพืชสวนทางการเกษตร หรือใช้บำรุงต้นไม้ ส่งเสริมเศรษฐกิจ แบบหมุนเวียน และลดปริมาณการใช้ ปุ๋ยเคมี ในภาคการเกษตรได้

เครื่องกำจัดขยะ CiviO ถือเป็นเครื่องมือที่ตอบโจทย์สำหรับร้านอาหาร หรือองค์กรที่ต้องการช่วยโลกด้วยวิธีกำจัดขยะอย่างถูกต้อง เพราะมีคุณสมบัติในการบดสับอาหาร ไม่ต้องเสียแรงงานในการแยกขยะประเภท ไม่มีกลิ่นรบกวน ไม่มีแมลงไม่มีเชื้อโรค ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการย่อยสลายขยะเศษอาหาร โดยสามารถลดปริมาณขยะเศษอาหารได้ 80-90% ในเวลา 24 ชั่วโมง ตอบโจทย์แนวคิด Zero Waste และช่วยโลกให้น่าอยู่ขึ้นได้เพียงแค่ปลายนิ้วมือคุณ

หากสนใจ เครื่องกำจัดขยะ CiviO ติดต่อได้ที่

เบอร์โทร : 02-000-8768
มือถือ : 086-351-7534
Email : massdyna@outlook.com
Facebook : civiozerowaste