เครื่องกำจัดขยะ ของ Civio ทำงานอย่างไร

เครื่องกำจัดขยะ Civio ทำงานเป็นขั้นตอน ดังนี้

1.นำใส่เศษอาหารลงในช่องบดสับ

2.เครื่องกำจัดขยะ Civio จะเริ่มกระบวนการทำงานโดยปรับสวิทซ์เป็นโหมด Automatic และเซ็นเซอร์ภายในควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในห้องย่อยสลายเศษอาหาร

3.กระบวนการจะสมบูรณ์ภายใน 24 ชั่วโมง และอาจปรับเป็นโหมดประหยัดพลังงาน Power Saving Mode

4.นำปุ๋ยออกจากเครื่อง CiviO โดยกดที่หน้าจอสัมผัสเพื่อเปิดโหมดนำออก Unloading Mode

5.เครื่อง CiviO พร้อมสำหรับการใส่เศษอาหารในครั้งถัดไป